โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Programทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 29/37 ปีการศึกษา 2023/2024


     YES ได้จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 4,635 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 4,257 คน จากสนามสอบทั่วประเทศ (131 สนามสอบ) ผลปรากฏว่าคะแนนถัวเฉลี่ยที่ได้ดือ 3.57 (ค่า Mean) โดยคำนวณ จากคะแนนเต็มที่ 10 คะแนน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ดีในช่วง 2 - 2.99 คิดเป็นร้อยละ 38.493% ตามด้วย 28.917% สำหรับคะแนนในช่วง 3 - 3.99 ขณะที่ระดับคะแนน 5 - 10 นั้น มีนักเรียนสามารถทำได้ 14.980% ส่วนนักเรียนที่ทำคะแนนได้ต่ำกว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 3.389 ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดตามตาราง

Scaled Scores: Percentage
9 - 10.00 0.000%
8 - 8.99 0.664%
7 - 7.99 2.536%
6 - 6.99 4.077%
5 - 5.99 7.703%
4 - 4.99 14.221%
3 - 3.99 28.917%
2 - 2.99 38.493%
1 - 1.99 3.386%
0 - 0.99 0.000%ค้นหาข้อมูลจากเลขบัตรประชาชน (ห้ามมีขีดคั่น) :-

         

หมายเหตุ
  • "ประเทศ" หน้าประกาศผลคะแนนคือกลุ่มประเทศที่นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้ (ตามผลคะแนนที่สอบได้)
  • YES ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันผู้ไม่มีส่วนเกี่่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูล จึงจำเป็นต้องใช้รหัสประจำตัวประชาชน สำหรับเเข้าตรวจสอบเท่านั้น หากผู้เข้าสอบท่านใดไม่ได้ให้ข้อมูลไว้จะไม่สามารถตรวจสอบได้
  • ข้อมูลที่นำมาประกาศนี้ได้จาก ข้อมูลที่ผู้เข้าสอบกรอกออนไลน์เข้ามา หากพบว่าข้อมูลที่ปรากฎผิด กรุณาแจ้งแก้ไข โดยระบุ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เลขบัตรประชาชน ชื่อสนามสอบที่เข้าสอบ ให้ชัดเจนมาที่ไลน์ @YESTHAILAND

ระดับคะแนน: ประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ

3.57 ขึ้นไป

สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน,ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ และอาร์เจนตินา

3.00 - 3.56

สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, ฝรั่งเศส, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน อังกฤษ และอาร์เจนตินา

2.00 - 2.99 สหรัฐอเมริกา กลุ่ม 2, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้
<< ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >>
<< รายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 คน เพื่อสอบสัมภาษณ์ชิงทุนเต็มจำนวน >>

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ รุ่น 29/37

  1. ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยส่ง ใบสมัครลงทะเบียน และแนบสำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุดพกที่แสดงผลการเรียนชัดเจน) พร้อมระบุประเทศ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าโควตาเต็ม
  2. รอเจ้าหน้าที่แจ้งคอนเฟิร์มประเทศภายใน 3-5 วันทำการ และชำระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (Non Refundable) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-15118-4 สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์
  3. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line Id: @YESTHAILAND ภายในวันที่ระบุ หรือจนกว่าโควตาเต็ม
  4. รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้ใน ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์: @YESTHAILAND หรือกดลิงค์นี้เพื่อเพิ่มเพื่อนYES Thailand / Privacy policy