โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Programประกาศคะแนนผู้เข้าสอบทุนพิเศษประเทศอิตาลี (เต็มจำนวน)

และทุนสมทบรุ่น 36 ปี 2022/2023


YES ได้จัดสอบออนไลน์ทุนพิเศษในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าคะแนนถัวเฉลี่ยจากผู้เข้าสอบทั้งหมดดือ 42.50 (ค่า Mean) โดยคำนวณ จากคะแนนเต็มที่ 100 คะแนน
ค้นหาข้อมูลจากรหัสสอบ :-

         

การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับทุนตามระดับคะแนนสอบ

YES จะพิจารณาจากระดับคะแนนที่นักเรียนสอบได้ โดยให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 42.50 ขึันไปสามารถเลือกได้ทุกประเทศ ส่วนผู้ที่มีคะแนนในระดับต่ำกว่า 42.50 นักเรียนจะเลือกรับทุนได้บางประเทศเท่านั้น อนึ่ง YES จะจัดสรรให้ทุนแก่นักเรียนตามโควตาประเทศอุปถัมภ์ที่มี โดยพิจารณาจากระดับคะแนนสอบและผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยจะให้สิทธิ์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนตามลำดับหากมีการลงทะเบียนสมทบทุนหลังจากโควตาเต็มแล้ว สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนประเทศได้ กรณีบางประเทศยังมีโควตาเหลืออยู่หรือองค์กรได้รับแจ้งโควตาประเทศอุปถัมภ์เพิ่มเติม YES จะดำเนินการรับสมัครสอบภาคสมทบเพิ่มจนกว่าโควตาจะเต็ม


ระดับคะแนน: ประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ

42.50 ขึ้นไป

สหรัฐอเมริกา (สำรอง), แอฟริกาใต้, ออสเตรีย, เยอรมัน, สวิสเซอร์แลนด์, อาเจนตินา, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ฟินแลนด์

ต่ำกว่า 42.50 แอฟริกาใต้ เมืองเคปทาวน์ หรือโจฮันเนสเบิร์ก
<< ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >>
<< ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 10 คน เพื่อสอบสัมภาษณ์ชิงทุนเต็มจำนวน >>

ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ รุ่น 36

  1. ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการโดยส่ง ใบสมัครลงทะเบียน และแนบสำเนาผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง (Transcript หรือสมุดพกที่แสดงผลการเรียนชัดเจน) พร้อมระบุประเทศ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าโควตาเต็ม
  2. รอเจ้าหน้าที่แจ้งคอนเฟิร์มประเทศภายใน 1-3 วันทำการ และชำระค่าลงทะเบียน 25,000 บาท (Non Refundable) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-14223-3 สาขาบุญถาวร เกษตร-นวมินทร์
  3. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ Line Id: @yesthailand ภายในวันที่ระบุ หรือจนกว่าโควตาเต็ม


YES Thailand / Privacy policy