ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบชิงทุนพิเศษประเทศอิตาลี (เต็มจำนวน) และทุนสมทบ รุ่น 36

สอบวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 11.00 น. (สอบออนไลน์)
ประกาศผลสอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ www.yesthailand.org


หมายเหตุ:

  • ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบตามวันเวลาที่ระบุเท่านั้น กรณีเข้าช้าหรือทำเกินเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ ในการสอบชิงทุนในครั้งนี้
  • กรณีไม่พบชื่อ หรือชื่อ - นามสกุลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อที่ไลน์ @yesthailand
  • YES จะส่งลิงค์ข้อสอบทางไลน์ @yesthailand กรุณาตรวจสอบบัญชีว่าไม่ได้มีการ Block การรับข้อความจาก YES

1
ตรวจสอบรายชื่อ ... พิมพ์เฉพาะชื่อหรือ เฉพาะบางส่วน เช่น เบญจวรรณ สโมสร ให้พิมพ์ "เบญจว" ไม่ต้องมีช่องว่างหรือคำนำหน้าแทนที่ "yes"
พิมพ์ข้อความ...
รหัสสอบ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
หมายเหตุ
YESTHAILAND